Datanätverk och Fiberoptik


Datanätverk

Telesupport erbjuder installation och underhåll av olika typer av datanät. Erfarenheten och kunskapen hos våra tekniker är stor och all personal vidareutbildas kontinuerligt i takt med produktutvecklingen.

Datorer och datanätverk har idag blivit en allt viktigare del av många företags verksamhet. Av den anledningen är det viktigt för oss att erbjuda säkra och långsiktiga lösningar. Tidigare installerades fastighetsnät i första hand för tele/datakommunikation, men idag används näten i allt högre grad även för integrering av säkerhetssystem som nyttjar näten för överföring av information. Detta ställer nya krav på näten.

Skall du installera ett nytt nät i din fastighet så rekommenderar vi att du använder dig av kategori 6 nät. Detta pga att du då vet att ditt nät fungerar säkert för den typ av hög överföring av information som nu är standard. Dokument och e-post levereras upp till 120 gånger snabbare.

Vi på Telesupport är certifierade CAT 6 installatörer. De system som vi är certifierade för är Lexcom, Panduit, Gigamedia och Eurolan. Vi är en av få godkända installationföretag hos Panduit, PCI Panduit certified installer (PCI). PANDUIT skapar certifierade installations- och designprogram som säkerställer att PANDUITs helhetslösningar installeras rätt och testas så att prestandakraven i kabelnätet uppfylls.

Vi använder oss endast av godkänd materiel och lämnar därför 5 års garanti på våra nätverk Data/Tele.

Vi arbetar både med stamnät inomhus som utomhus,det kan vara skolor,bostadsrättsföreningar mm, hör gärna av er för mer information och en offert för detta är vår speciallitet.

Fiberoptik

Vi svetsar både Multimodefiber och singelmodefiber med egen svetsutrustning.