Miljö och kvalité


Kvalitétspolicy

I vår kvalitetspolicy ingår det att formellt dokumentera och uttrycka företagets intentioner och målsättning beträffande kvalitet samt tillförsäkra de anställdas engagemang i dessa frågor.

Det är företagsledningen som är ansvarig för företagets kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Kvalitetsansvarig är ansvarig för kvalitetspolicyns och kvalitetsmålens spridning inom alla delar av företaget.

Telesupport skall erbjuda kundanpassade produkter, systemlösningar och tjänster med utlovad kvalitet.
Kunden ska alltid få det som kunden köpt, i utlovad tid, till utlovat pris och med utlovad kvalitet.

Miljöpolicy

Telesupport i Hökåsen AB ska bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och sträva efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs.

Företaget ska som lägst följa tillämpliga lagkrav och i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Utöver detta ska vi aktivt arbeta med specifika och mätbara inriktningsmål så att vi når en löpande bättre miljöprestanda för verksamheten.

Miljömål 2017