Om oss


Vi på Telesupport ska med vår kunskap skapa ett nära samarbete med kunderna för att tillgodose både de stora och de små företagens behov av ett väl fungerande system för kommunikation. Vi skall arbeta med system för både data- och telecomsystem med ledorden effektivitet, kvalitet, flexibilitet och ett högt tjänstevärde åt kunden.

När vi arbetar hos kunderna löser vi deras problem och ger dem råd. Vi belyser frågeställningen från olika vinklar så kan vi leverera helhetslösningar som kunden blir nöjd med. Men det ska hela tiden finnas en röd tråd: vi vill att kunden ska bli så pass nöjd att de väljer att fortsätta att vara vår uppdragsgivare. En bättre arbetsmetod än så kan vi inte tänka oss.

Telesupport i Hökåsen AB bildades år 2000 av Anders Köhler, företaget har dock funnits sedan 1989.

All personal har en gedigen utbildning inom sitt respektive ansvarsområde.

Verksamheten är belägen i Västerås med Mälardalen som arbetsområde.

Telesupport bedriver installation av El, tele/data samt kompletta projekteringar med färdiga helhetslösningar för små och medelstora företag.

Telesupport är specialiserade på svagströmsanläggningar och utför även starkströmsinstallationer.

Telesupport arbetar efter en miljöpolicy och ett miljömål.